Ove Skår Entreprenør-logo.
Forside > Våre prosjekter > NH27
Entreprenør

NH27

Nils Hansensvei 27, 0667 Oslo
Nytt kontorbygg på Bryn i Oslo, på totalt ca. 19.000 m2 BTA i Nils Hansensvei 27. Bygget har ni etasjer over terreng og tre etasjer under terreng.

Type

Kontor og næringslokaler

Areal

19 000 m2 BTA

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Kunde

Pecunia AS

Om prosjektet

NH27 vil bli oppført inntil og sammenkoblet i enkelte plan med eksisterende bygg i Nils Hansens vei 25. Det nye kontorbygget består av ni etasjer over terreng og tre etasjer under terreng.

Bygget skal miljøsertifiseres på nivå Excellent iht. BREEAM-NOR v6.0 og oppdraget gjennomføres som en samspillsentreprise.

Byggetiden er 24 måneder og markering av første spadetak ble gjort 28. august i år.

Bygget fundamenteres på utsprengt berggrunn. Arealene under terreng oppføres i plass-støpt betong. Over terreng vil det være bærekonstruksjon av stål og prefabrikerte betongelementer. Fasaden, med innslag av stein og glass, er designet som en forlengelse av NH25, med videreføring av horisontale linjer og ombruk av eksisterende fasadestein. Den nye delen skiller seg likevel ut i detaljene, og det åpnes opp mot hjørnet Østensjøveien/ Nils Hansens vei – som blir et viktig punkt i den videre utviklingen av Bryn.

Bygget er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og vil få energiforsyning via fjernvarmeveksler. 

Bærekraftstiltak

BREEAM-NOR v6.0

Energibruk

Siste nyheter relatert til NH27

Entreprenør
Ove Skår AS har signert kontrakt om bygging av kontorbygg på Bryn i Oslo – NH27 – for Nils Hansensvei 27 AS (Pecunia AS)