Ove Skår Gruppens logo.

Om oss

Ove Skår AS er et mellomstort entreprenørfirma med lokale eiere. Vi er ca. 110 ansatte, med hovedkontor i Sarpsborg.

Vi er en av Østfolds ledende entreprenører. De fleste oppdrag blir utført i totalentrepriser, hvor vi hovedsakelig utfører betong og tømrerarbeid i egen regi.

Ove Skår AS inngår i Ove Skår Gruppen AS. Selskapet ble etablert i 1989. Gruppen er et frittstående selskap med lokale eiere. Foruten entreprenør-virksomhet, tilbyr gruppen også eiendoms- og prosjektutvikling av boliger og næringsbygg gjennom sine datterselskaper.

Kontakt oss

Telefonnummer hovedkontor:
+47 69 11 31 00

Besøksadresse:
Hjalmar Wesselsvei 10,
1710 Sarpsborg

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjemaet under for å komme i kontakt med oss. * = påkrevde felter.

Ansatte

Portrettfoto som viser Kjell.

Kjell Bukholm

Konsernsjef

Portrettfoto som viser Fredrik.

J. Fredrik Martinsen

Daglig leder, Ove Skår

Portrettfoto som viser Ove.

Ove R. Skår

Prosjektansvarlig

Portrettfoto som viser Jan Erling.

Jan-Erling Grav

Prosjektansvarlig

Portrettfoto som viser Bente.

Bente Ljungberg

Økonomi og regnskap

Portrettfoto som viser Hanne.

Hanne Ø. Vatvedt

Lønn og personal

Portrettfoto som viser Hege.

Hege Grymyr

HR-rådgiver

Portrettfoto som viser Darlen.

Darlen Skår

HMS KS leder

Portrettfoto som viser Gisle.

R. Gisle Eidissen

Rådgiver

Våre nøkkelverdier

I hjertet av Ove Skår AS er våre fire nøkkelverdier – lønnsomhet, kundeorientering, samarbeid og forandringsdyktighet. Disse verdiene er mer enn bare ord; de er fundamentet for vår bedriftskultur. De definerer hvem vi er, hva vi står for, og hvordan vi arbeider sammen som et team. Vårt engasjement for disse verdiene er avgjørende for vår suksess og evnen til å levere verdi til våre kunder.

Lønnsomhet

Kunde­orientering

Samarbeid

Forandrings­dyktighet

Brattlitoppen dronebilde, Fredrikstad-brua i bakkant.

Drift og nøkkeltall

Vi jobber med mange forskjellige prosjekttyper og byggematerialer. Hovedprosjektene våre er et bredt spekter innen bolig og næringsbygg. Vi har mottatt utmerkelser og priser, samt deltatt i forskningsprosjekt for bruk av byggematerialer innen massivtre.

Omsetningen i Ove Skår Gruppen AS var i år 2022 på 750 MNOK. Ove Skår AS har gjennom flere år vært en av bransjens mest lønnsomme, noe som har skapt grunnlag for videre utvikling og ekspansjon.

Vi ønsker å bli foretrukket som entreprenør fordi våre kunder opplever at vi:

  • bidrar med praktiske løsninger som optimaliserer produktet og reduserer kostnadene
  • er forutsigbare og problemløsende
  • leverer avtalt kvalitet til avtalt tid
  • er konkurransedyktige på pris


Vi har etter hvert opparbeidet en betydelig erfaring fra bygging av ulike typer offentlige bygg som skoler, sykehjem og omsorgsboliger. Bedriften har også betydelig erfaring fra bygging av næringsbygg og leiligheter i blokkbebyggelse for private utbyggere.

Våre prosjekter kjennetegnes ved at de har en byggeplassledelse med erfaring og nødvendige fullmakter. Byggeplassledelsen er til stede der hvor arbeidet pågår.

Kompetanse og bemanning

Normalt står vi for byggeplassadministrasjon, rigg og drift, forskaling, armering, betong, tømmer- og snekkerarbeider, ved bruk av egne ansatte. Ved behov suppleres det med innleid mannskap som ledes av vår byggeplassadministrasjon, innenfor de nevnte faggruppene. Øvrige faggrupper gjennomføres i stor grad som underentrepriser. Bemanningen i underentrepriser kan variere mye avhengig av type oppdrag og hvilken fase prosjektene er i.

Vi har en bred krets av bedrifter som vi ved behov benytter som underentreprenører, for å styrke egen kapasitet, fagkompetanse og utstyrsbehov. Vår faglige styrke og kompetanse er spesielt prosjektstyring, plass-støpt betong, samt tømrer- og snekkerarbeid. 

 

To arbeidere i oransje synlighetstøy og verneutstyr jobber på arbeidsplass med kappsag.

Våre sertifiseringer og medlemsskap

Sentralt Godkjent-logo, gullfarget på svart bakgrunn

Sentralt godkjent

ISO 9001:2015 logo

NS-EN ISO 9001:2015

ISO 14001:2015-logo.

NS-EN ISO 14001:2015

Ove Skår AS har sentral godkjenning for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner, samt plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.

Vi har oppnådd betydningsfulle sertifiseringer som beviser vår forpliktelse til høy kvalitet og miljøbevissthet i alle våre operasjoner. Vi er stolte over å inneha NS-EN ISO 9001:2015-sertifiseringen, som er anerkjent internasjonalt og bekrefter vår evne til å opprettholde enestående kvalitetsstandarder i alle våre tjenester og prosjekter. Dette sertifikatet er en forsikring om at vi følger strenge kvalitetsprosesser og leverer resultater som oppfyller eller overgår forventningene.

I tillegg til vår forpliktelse til kvalitet, tar Ove Skår Gruppen også miljøansvar alvorlig. Vi er også sertifisert i henhold til  NS-EN ISO 14001:2015, en anerkjent standard for miljøstyringssystemer. Dette sertifikatet bekrefter vårt engasjement for å minimere miljøpåvirkningen av våre operasjoner og våre prosjekter. Vi følger strenge miljøstandarder for å redusere vår økologiske fotavtrykk og opprettholde bærekraftige praksiser i alle våre aktiviteter.

Ove Skår AS er registrert leverandør i StartBANK, et felles leverandørregister og bransjenettverk for leverandører til bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører.

Vi er en pålitelige partner for prosjekter som både er av høy kvalitet og miljøbevisste. Vi forplikter oss til å opprettholde og forbedre våre standarder i tråd med disse retningslinjene. Dette er et bevis på vår dedikasjon til kvalitet, miljøansvar og profesjonalitet i alt vi gjør. 

Jobbe med oss?

Vi er alltid på jakt etter dyktige kollegaer!

Vi har store ambisjoner for fremtiden og trenger stadig nye medarbeidere.