Ove Skår Gruppens logo.

Miljø og bærekraft

I Ove Skår Gruppen er vi forpliktet til en helhetlig tilnærming som omfatter klima og miljø, HMS KS, og sosialt engasjement.
Grøntareal rundt Tindlund Park

Klima & miljø

I Ove Skår Gruppens virksomhet er klima og miljø en brennende prioritet. Vi erkjenner at bygge- og anleggssektoren spiller en betydelig rolle i globale klimautslipp og ressursforbruk. Vår forpliktelse til å redusere vårt karbonavtrykk er drevet av en visjon om en mer bærekraftig fremtid.

Helse, miljø og sikkerhet

I all virksomhet innen firmaets ansvarsområder skal behandling av sikkerhetsspørsmål gis så høy prioritet at de minst tilfredsstiller myndighetenes krav på den mest rasjonelle måte og at alle beslutninger kan tas på basis av en balansert avveining mellom nytte, kostnad og risiko.

Vinkelsliper som brukes helt riktig i henhold til HMS.
Bilde av Sarpsborg sykkelklubb, sponset av Ove Skår 2023.

Sosialt engasjement

Vårt sosiale engasjement spenner over en bred skala, og vi støtter en rekke initiativer som bidrar til utviklingen av vårt lokalsamfunn. Fra støtte til idrett og kultur til prosjekter som berører mennesker i alle aldre, strekker vårt engasjement seg langt og bredt. Vårt mål er å skape en konkret positiv innflytelse i samfunnet.