Ove Skår Gruppens logo.

Klima & miljø

Bygge- og anleggssektoren står for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp, som resultat av sektorens omfattende energiforbruk og utnyttelse av naturressurser. Derfor blir det desto viktigere for oss å ha fokus på å redusere våre utslipp og minimere våre karbonavtrykk.

Vår vei fremover

For å redusere våre utslipp og minimere våre karbonavtrykk må vi integrere ny kunnskap, samt involvere alle våre ansatte og samarbeidspartnere i miljøarbeidet. Sentrale deler av miljøarbeidet vil bli innlemmet i virksomhetens planer og prosesser.

Klimaendringene gir oss muligheter for en ny retning. Disse endringene gir oss en mulighet til å utforske innovative teknologier, samt åpner for nye forretningsmuligheter og skaper arbeidsplasser som omfavner fornybar energi og klimatilpasning. Dette ved å ta i bruk ny kunnskap og skape en fremtid som både er bærekraftig og lønnsom.

Vår vei fremover krever en tilnærming som adresserer vårt utslipp, vårt avfall, mulighetene for gjenbruk og vårt energiforbruk. Gjennom nøye planlegging, bærekraftige praksiser og en kontinuerlig vilje til forbedring, kan vi forme en bygge- og anleggssektor som er både mer miljøvennlig og tilpasningsdyktig til de utfordringene og mulighetene klimaendringene bringer med seg.

Grønn skog sett nedenfra

Vi skal fortsatt ha stort fokus på:

Lavt forbruk av energi og vann

Benytte bærekraftige materialer

Oppfølging av substitusjonsplikten

Minimal avfallsproduksjon og fokus på gjenvinning

Forhold som skal forebygges:

Forurensning til luft, grunn eller vann

Innbygging av mikrobiell virksomhet og toksiske gasser