Ove Skår Gruppens logo.
>
>
Pressemelding – NH27
Kontrakten for det nye bygget i Oslo ble nylig underskrevet. Fra venstre: Per Erik Fjeld (Pecunia), Øystein Langland (,Pecunia), Ove Skår (styreleder, Ove Skår Gruppen AS), Petter Neslein (styreleder Pecunia AS) Kjell Gunnar Bukholm (prosjektansvarlig, Ove Skår AS), Hans Thomas Knudtzon (adm. dir. Pecunia AS), Fredrik Martinsen (daglig leder, Ove Skår AS), Lars Michelsen (byggherreombud, Kana Consult AS) og Joakim Fekene (utleiesjef Pecunia).
Entreprenør

Pressemelding – NH27

Ove Skår AS har signert kontrakt om bygging av kontorbygg på Bryn i Oslo – NH27 – for Nils Hansensvei 27 AS (Pecunia AS)

Ove Skår AS har den 9. november 2023 skrevet sampillskontrakt med Nils Hansensvei 27 AS (Pecunia AS) om oppføring av et kontorbygg – NH27 – på Bryn i Oslo, på totalt ca 19.000 m2 BTA i Nils Hansensvei 27 med tilhørende utomhusanlegg. Entreprisen inneholder også ulike særinstallasjoner for avansert laboratorievirksomhet.

Nybygget vil bli oppført inntil og sammenkoblet i enkelte plan med eksisterende bygg i Nils Hansens vei 25. Det nye kontorbygget består av ni etasjer over terreng og tre etasjer under terreng.

Bygget skal miljøsertifiseres på nivå Excellent iht. BREEAM-NOR v6.0 og oppdraget gjennomføres som en samspillsentreprise.

Byggetiden er 24 måneder og markering av første spadetak ble gjort 28. august i år.

Bygget fundamenteres på utsprengt berggrunn. Arealene under terreng oppføres i plass-støpt betong. Over terreng vil det være bærekonstruksjon av stål og prefabrikerte betongelementer. Fasaden, med innslag av stein og glass, er designet som en forlengelse av NH25, med videreføring av horisontale linjer og ombruk av eksisterende fasadestein. Den nye delen skiller seg likevel ut i detaljene, og det åpnes opp mot hjørnet Østensjøveien/ Nils Hansens vei – som blir et viktig punkt i den videre utviklingen av Bryn.

Bygget er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og vil få energiforsyning via fjernvarmeveksler.

For ytterliggere informasjon kontakt: Daglig leder Fredrik Martinsen, tlf. 91 38 15 16, fredrik.martinsen@ove-skaar.no

Ove Skår AS med storkontrakt i Oslo • Byggeindustrien