Ove Skår Entreprenør-logo.
Forside > Våre prosjekter > Innseilingen BT1, Fredrikstad
Bolig

Innseilingen BT1, Fredrikstad

Innseilingen ligger idyllisk mellom Glombofjellet og Dokka ved Vesterelva. Byggetrinn 1 er på 63 leiligheter, men totalprosjektet er planlagt over 4 byggetrinn med ca. 300 enheter.

Type

Boliger

Omfang

63 leiligheter, fordelt på 3 bygg.

Arkitekt

Atelier Oslo

Entrepriseform

Totalentreprise

Kunde

Glombo Brygge AS

Om prosjektet

Oppføring av byggetrinn 1 for Glombo Brygge AS, et unikt boligprosjekt på det nye området Værste Syd mellom Glombofjellet og gamle Dokka ved Vesterelva i Fredrikstad. Boligene får beliggenhet rett ved elvekanten, med marina – hvor beboerne får fortrinnsrett til å leie- eller kjøpe egen båtplass, fiskebrygge og kyststien rett utenfor døren. Totalprosjektet er planlagt gjennomført over fire byggetrinn, og er på totalt cirka 300 boliger fordelt på 14 punkthus.

Totalentreprise

Totalentreprisekontrakten for byggetrinn 1 består bl.a. fellesfunksjoner som nedkjøring til parkeringskjeller, varmesentra0l, nettstasjon og hovedtavle, grendehus og avfallsnedkast.

  • Oppføring av parkeringskjeller for byggetrinn 1, ca 3.700 m2 BTA.
  • Husene A, B og C, med totalt 63 leiligheter over 6 og 7 etasjer, med tilhørende utomhusanlegg, totalt drøye 5.000 m2 BRA-S.
  • Opsjon for offentlig elvepromenade for byggetrinn 1, som omfatter grunnarbeider, spunting og forankring, kaifront og kaidekke i impregnert trevirke samt div. utomhusanlegg.
  • Opsjon for infrastruktur, fase 1, som omfatter VA, overvann, høyspent, forberedelse fortilknytning til fjernvarme, nedgravde avfallscontainere, oppgradering og utvidelse av Glomboveien med fortau samt gang- og sykkelveier.

Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise, verdt ca. 370 millioner kroner inkl. opsjoner og mva.

Byggherren, Glombo Brygge AS, består av de tre likverdige eierene Værste AS, Stene Stål Holding AS og Solid Eiendom AS.

 

Siste nyheter relatert til Innseilingen BT1, Fredrikstad

Bolig, Entreprenør
Ove Skår AS med kontrakt om bygging av det unike boligprosjektet Innseilingen, på Kråkerøy – for Glombo Brygge AS