Ove Skår Gruppens logo.
>
>
Pressemelding – «Innseilingen»
Entreprenør

Pressemelding – «Innseilingen»

Ove Skår AS har skrevet kontrakt med Glombo Brygge AS om oppføring av byggetrinn 1 på Innseilingen, et unikt boligprosjekt på det nye området Værste Syd mellom Glombofjellet og gamle Dokka ved Vesterelva i Fredrikstad. Boligene får beliggenhet rett ved elvekanten, med marina – hvor beboerne får fortrinnsrett til å leie- eller kjøpe egen båtplass, fiskebrygge og kyststien rett utenfor døren. Totalprosjektet er planlagt gjennomført over fire byggetrinn, og er på totalt cirka 300 boliger fordelt på 14 punkthus.

Totalentreprise

Totalentreprisekontrakten for byggetrinn 1 består bl.a. fellesfunksjoner som nedkjøring til parkeringskjeller, varmesentral, nettstasjon og hovedtavle, grendehus og avfallsnedkast.

  • Oppføring av parkeringskjeller for byggetrinn 1, ca 3.700m2 BTA.
  • Husene A, B og C, med totalt 63 leiligheter over 6 og 7 etasjer, med tilhørende utomhusanlegg, totalt drøye 5.000m2 BRA-S.
  • Opsjon for offentlig elvepromenade for byggetrinn 1, som omfatter grunnarbeider, spunting og forankring, kaifront og kaidekke i impregnert trevirke samt div. utomhusanlegg.
  • Opsjon for infrastruktur, fase 1, som omfatter VA, overvann, høyspent, forberedelse fortilknytning til fjernvarme, nedgravde avfallscontainere, oppgradering og utvidelse av Glomboveien med fortau samt gang- og sykkelveier.

Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise, verdt ca. 370 millioner kroner inkl. opsjoner og mva.

Byggherren, Glombo Brygge AS, består av de tre likverdige eierene Værste AS, Stene Stål Holding AS og Solid Eiendom AS.

Nytt liv på Værste

Historien til området strekker seg langt tilbake i tid – med både sagbruks- og skipsindustri, men siden 1989 har Stene Stål Gjenvinning hatt tilhold på tomta, med gjenvinning av stål og skrapmetall. I 2018 flyttet Stene til Øra og i 2023 ble all tidligere bygningsmasse revet. Etter hvert vil den 46 mål store tomten fylles med lekre boliger.

Oppstart for forberedende arbeider, inkludert infrastrukturarbeider, er planlagt så snart alle tillatelser foreligger, forhåpentligvis i løpet av første kvartal. Deretter igangsettes arbeidene med boligprosjektet med bl.a. fundamentering og bunnplate for parkeringskjelleren. Byggetid for boligprosjektet er satt til ca 2 år.

Byggene fundamenteres på betong- og stålkjernepeler til berg, eller stedvis direkte på berg, og oppføres med stål og plass-støpt bærekonstruksjon. Klimaveggene vil være av utfyllende isolert bindingsverk med fasadekledning av teglforblending og innslag av trepanel.

Produksjon av varme for vannbåren varme og varmt tappevann besørges av fjernvarme.

Innseilingen er det første del-prosjektet på området Værste Syd, et helt nytt boligområde hvor det planlegges 1300 nye boliger, avsatt plass til skole, barnehage og flotte turområder mellom Glombofjellet og den gamle Dokka. Beliggenhet er noe av det viktigste når man skal velge bolig. Innseilingen får en av de aller beste i Fredrikstad, hvor stikkordene er vestvendt, nærhet til elv og sjø, sentrumsnært og skjermet. På Innseilingen vil man rett og slett bo i en park med tilgang til elva, sjøen og elvepromenade!

Det har vært enorm interesse for Innseilingens første byggetrinn. Salgsstarten i oktober 2023 resulterte i et rekordstort antall solgte leiligheter på ekstremt kort tid. Allerede første salgsdag var 62 prosent av leilighetene solgt. I dag er tallet 46 av 63 boenheter solgt. Måles salget i kroneverdi er salgsandelen i dag enda større – over 70 prosent.

Samspill

Samspill er en samarbeidsform som er basert på dialog, tillit, åpenhet og med tidlig involvering av partene. Samspillet deles gjerne i to faser. En utviklings- og prosjekteringsfase (fase 1), og en byggefase (fase 2).

Innseilingen gjennomføres med en egen samspillsavtale for fase 1. Formålet med avtalen er å kunne utvikle et moderne og bærekraftig prosjekt med høy arkitektonisk kvalitet og god kundeverdi med de mest kostnadseffektive og produksjonsvennlige løsningene gjennom et åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid.

Siden høsten 2021 har Ove Skår AS bistått Glombo Brygge AS og deres rådgivere med forprosjektet for første byggetrinn. Partene har ambisjoner om et langsiktig samarbeid, hvor bl.a. plan- og samarbeidsform for øvrige byggetrinn drøftes suksessivt.

Første prosjekt på Værste for Ove Skår AS

Innseilingen blir første prosjekt som Ove Skår AS bygger på Værsteområdet. Vi har konkurrert om flere prosjekter på Værste tidligere, men ikke nådd helt frem. Endelig lykkes vi og ekstra stas blir det i signalprosjektet Innseilingen. Det er alltid moro å jobbe med en solid og dyktig byggherreorganisasjon, som kjenner sitt lokalmarked. Salgstallene så langt beviser med all tydelighet at de har et gjennomarbeidet boligprosjekt som treffer kundene, selv i et utfordrende boligmarked.

Samarbeidet så langt har vært givende og lærerikt. Partene har også utarbeidet en felles visjon for prosjektet. «Vi på Innseilingen», hvor det bevisstgjøres at alle aktører – byggherre, totalentreprenør, arkitekter, rådgivere, underentreprenører og leverandører – utgjør teamet. Og at Innseilingen skal være verdiskapende for både boligkjøpere og teamet. Dette skal teamet løse gjennom transparent, tverrfaglig samhandling med stor takhøyde, engasjement, kreativitet, integritet, tillit, tydelig kommunikasjon og deling av informasjon. Og vi skal ha det trygt og gøy på jobben!


Vi gleder oss til fortsettelsen!