Ove Skår Entreprenør-logo.
Forside > Våre prosjekter > Tamburveien 3 – Kontorbygg på Greåker
Næring

Tamburveien 3 – Kontorbygg på Greåker

Tamburveien 23, 1718 Greåker
Nytt kontorbygg i Tamburveien 3, der prosjektet er utformet for tilpasning til kontor- og næringsleietakere. NAV Arbeid og ytelser blir største leietaker med cirka 150 ansatte. Bygget har tre etasjer, er uten kjeller og er totalt på cirka 3.000 kvadratmeter BRA.

Type

Kontor og næringslokaler

Areal

3000 m2 BRA

Entrepriseform

Totalentreprise

Kunde

Fredriksborg AS

Om prosjektet

Tamburveien 3 oppføres med bærekonstruksjon av stål og prefabrikerte betongelementer. Klimaveggene blir i hovedtrekk bestående  av tegl, med innslag av platekledning.

I uteområdene vil det bli opparbeidelse og dandering av terreng rundt bygget, etablering av parkeringsplasser på asfalt og asfaltering av veier, samt gress og beplantning.

Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise etter åpen bok prinsippet, og har en verdi på cirka 68 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Prosjektet skal miljøsertifiseres på nivå Very Good i henhold til Breeam-Nor.

Bærekraftstiltak

Miljøsertifisering: BREEAM-NOR

Energibruk