Ove Skår Entreprenør-logo.
Forside > Våre prosjekter > Oslo lufthavn Gardermoen
Næring

Oslo lufthavn Gardermoen

Utbyggingen av Oslo lufthavn Gardermoen i 1996, var Ove Skår AS sitt første entrepriseprosjekt.

Arkitekt

Aviaplan

Kunde

Oslo Hovedflyplass AS (fra 1996 Oslo lufthavn AS)

Om prosjektet

I forbindelse med Gardemoutbyggingen stiften Ove Skår AS og Martin Olsen & Sønner AS fra Oslo et felles selskap. Selskapet var eid med 50% av hver av partene og fikk navnet Olsen & Skår AS. Formålet var å gi tilbud på byggearbeid i forbindelse med Gardemoen utbyggingen. Samarbeidet resulterte i 2 kontrakter med Oslo lufthavn (OSL).

Først bygde Olsen & Skår AS tak-konstruksjonene på jernbanestasjonen, pirene og flyoppstillingsplassene. Dvs. alle tak bortsett fra hovedbygget og perrongen for jernbanen. Dette arbeidet ble utført i 1996. Deretter får selskapet hovedentreprisen på flyplassens driftsbygning, som blant annet huser politiet på Gardermoen. Dette bygget ble fullført i 1998.