Ove Skår Entreprenør-logo.
Forside > Våre prosjekter > Kringsjå studentboliger, byggetrinn 3
Bolig

Kringsjå studentboliger, byggetrinn 3

Oppføring av 539 studentboliger fordelt på åtte nye bygg, totalt 27 000 m2 BTA, på Kringsjå i Oslo.«Jeg er veldig stolt av at vi nå skal sette i gang med det som vil være SiOs største pågående boligprosjekt. Med dette prosjektet vil vi fortsette å utvikle Kringsjå til Norges største og beste studentby» – Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.Dette oppdraget er hittil Ove Skårs største kontrakt i vår over 30 år lange historie.

Type

Studentboliger

Areal

27.000 m2 BTA

Omfang

539 studentboliger

Arkitekt

LMR Arkitektur AS

Entrepriseform

Totalenterprise

Kunde

SiO, Studentsamskipnaden i Oslo

Om prosjektet

Boligprosjektet er tegnet av LMR arkitektur AS og består av 539 leiligheter, fordelt på 95 familie- og 444 ett-romsleiligheter, inkludert vaskeri og annet kjellerareal på enkelte av byggene. I tillegg til boligene er omlegging av veien ned til studentbyen, samt bygge en parkeringsgarasje under ett av byggene, med i kontrakten.

Utbyggingen er det tredje byggetrinnet, av totalt fire byggetrinn i Kringsjå studentby.
Entreprisen gjennomføres som totalentreprise. Byggetiden er 34 måneder og byggestart var august 2022. Hele prosjektet planlegges å være ferdigstilt i 2025.

SiO og Ove Skår AS jobber med konkrete tiltak for miljøvennlige løsninger og kvaliteter som reduserer det samlede klimautslippet til byggene sett i et 60 års livsløp relatert til energiforbruk, byggematerialer og selve byggefasen. Dette byggetrinnet oppnår en klimareduksjon på minimum 30 prosent målt i forhold til dagens praksis.