Ove Skår Gruppens logo.
>
>
To nye ISO-sertifiseringer på plass hos Ove Skår gruppen
Sedum på taket til SIO Lillestrøm
Gruppen

To nye ISO-sertifiseringer på plass hos Ove Skår gruppen

HMS/KS-leder Darlen Skår, har ledet prosessene for ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø) som Ove Skår gruppen nå har på plass fra august 2022.

Bedriften – med HMS/KS leder Darlen Skår i spissen – har i 2022 jobbet målbevisst mot en kvalitets- og miljøsertifisering. Når vi høsten 2021 satte handlingsplanen for 2022, var et av målene å bli sertifisert ila. året. Revisjonen har blitt utført av Kiwa som upartisk aktør, og arbeidet har pågått igjennom første halvår.

Bedriftsorganisasjonen har samarbeidet godt for å få på plass nødvendige rutiner og systemer iht. standardenes krav. En hel del hadde vi allerede på plass fra før, men gjennom revisjons- og sertifiseringsprosessen har vi forbedret vårt styringssystem ytterligere, og vi har fått flere gode verktøy for videre forbedring. Den 8. august ble vi endelig tildelt sertifikatet for nevnte standarder!
Sertifiseringen viser at vi er en seriøs bedrift, som setter både kvalitet og miljø i fokus.


Kvalitet og miljø er viktige delkriterier ved tildeling av nye kontrakter

Vi er stolte over å inneha NS-EN ISO 9001:2015-sertifiseringen, som er anerkjent internasjonalt og bekrefter vår evne til å opprettholde enestående kvalitetsstandarder i alle våre tjenester og prosjekter. Dette sertifikatet er en forsikring om at vi følger strenge kvalitetsprosesser og leverer resultater som oppfyller eller overgår forventningene.

I tillegg til vår forpliktelse til kvalitet, tar Ove Skår Gruppen også miljøansvar alvorlig. Vi er også sertifisert i henhold til  NS-EN ISO 14001:2015, en anerkjent standard for miljøstyringssystemer. Dette sertifikatet bekrefter vårt engasjement for å minimere miljøpåvirkningen av våre operasjoner og våre prosjekter. Vi følger strenge miljøstandarder for å redusere vår økologiske fotavtrykk og opprettholde bærekraftige praksiser i alle våre aktiviteter.

Darlen Skaar med HMSKS diplom

«Vi hadde de fleste rutiner på plass, men nå har vi gjort nødvendige endringer for å møte kravene i standardene og være rustet for fremtidig vekst.»

– HMS/KS-leder Darlen Skår

Les mer on saken i magasinet Næringsliv i Østfold og Follo, september 2022.