Ove Skår Gruppens logo.
>
>
Tildeling av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste
Medarbeider med over 25 år i selskapet
Gruppen

Tildeling av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste

Seks av våre medarbeidere ble tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i Ove Skår med over 25 år i selskapet. Hver og en besitter en enorm kunnskap og erfaring, og totalt snakker vi om en kompetanse på utrolige 159 år. I vår bransje er erfaring som å bestige et fjell. Man kan bli andpusten underveis, men utsikten blir bedre dess høyere man kommer, sier daglig leder, Fredrik Martinsen.

Foran fra venstre Steffan Günther, Erik Günther, Tom Martinsen, Jan Erling Grav og Gisle Eidissen (Tommy Kurt Andersen var ikke til stede da bildet ble tatt). Bak daglig leder Fredrik Martinsen og styreleder Ove Skår.

I vår bransje er erfaring som å bestige et fjell. Man kan bli andpusten underveis, men utsikten blir bedre dess høyere man kommer!

Fredrik Martinsen