Ove Skår Gruppens logo.
>
>
Samspill er fremtiden!
Møte om samspill. Ledet av Ytterbøl og Co.
Entreprenør

Samspill er fremtiden!

Mandag 6. november hadde vi internt miniseminar for noen av våre medarbeidere som jobber nærmest de kontraktuelle formalia.

Ekte samspill – med incitament – (dvs. avtalt fordeling av over-/ underskudd) ser ut til å bli en enda mer aktuell gjennomføringsmodell fremover, både hos private- og offentlige byggherrer.

Samspill er en samarbeidsform som er basert på dialog, tillit, åpenhet og med tidlig involvering av partene. Samspillet deles gjerne i to faser. En utviklings- og prosjekteringsfase (fase 1), og en byggefase (fase 2).

Dyktige advokater fra Ytterbøl & Co ga våre medarbeidere:

✅ Forståelse av grunnleggende prinsipper ved samspillprosjekter.
✅ Innsikt i dimensjoner ved samspill utover kontraktsmessige forhold.
✅ Innsikt i anskaffelse/ konkurranse for samspillsprosjekter.