Ove Skår Gruppens logo.
>
>
Fokus på lederutvikling
Bilde fra ledersamlingen til Ove Skår, entustiastiske medarbeidere.
Gruppen

Fokus på lederutvikling

Onsdag 13. september gjennomførte vi første heldagssamling i vårt lederutviklingsprogram og vi samlet våre 30 ledere på Tune Prestegård! Programmet vil gå over 12 måneder med fokus på å blir enda bedre som ledere og utvikle oss som gruppe og individuelt. Vi skal også bli mer enhetlige som ledere og bygge opp under vår felles kultur med nøkkelverdiene som rettesnor. Dessuten skal vi bli mer effektive ledere for å sikre og forbedre våre resultater – og ikke minst, å investere i våre ledere!

Det var høyt engasjement, mye glede og vi gleder oss til neste samling!