Ove Skår Gruppens logo.
>
>
Kjell Bukholm er ny konsernleder i Ove Skår Gruppen etter Gisle Eidissen
Gisle Eidissen overlater stafettpinnen til Kjell Bukkholm som konsernleder i Ove Skår Gruppen
Gruppen

Kjell Bukholm er ny konsernleder i Ove Skår Gruppen etter Gisle Eidissen

Kjell Bukholm har overtatt rollen som konsernleder i Ove Skår Gruppen etter at
Gisle Eidissen trapper ned og går over i en rådgiver rolle etter 29 år i bedriften.


Bilde: Gisle Eidissen, Kjell Bukholm og Ove Skår


Internt opprykk

2. mai 2024, ble Kjell Bukholm ansatt som ny konsernleder. Han kom fra en stilling som prosjektansvarlig i Ove Skår Entreprenør AS. Kjell har bakgrunn fra ulike lederroller i det rådgivende ingeniørselskapet Sweco og rådgiver/prosjektleder i Norconsult. Han tar også med seg lederkompetanse fra deltakelse i Solstrandprogrammet Accelerate, et lederutviklingsprogram i regi av AFF ved NHH i 2021. Han er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Oslo, med fordypning innen ​​energi og miljø i bygg. 

«Gjennom Solstrandprogrammet har jeg utviklet mine lederferdigheter og fått nye perspektiver på ledelse, organisatoriske utfordringer samt gruppeprosesser.»

I rollen som prosjektansvarlig utviste Kjell gode egenskaper og relevant erfaring, som styret mente passet for rollen som konsernleder.

«Jeg vil jo tro og håpe at det er leveransene mine som har satt meg i posisjonen jeg har nå», sier Kjell Bukholm, med et smil. 


Har troen på en god grunnstruktur, relasjonsbygging og mellommenneskelige relasjoner

Som konsernleder skal man møte og samarbeide med mange forskjellige mennesker som har forskjellige posisjoner, roller og hatter på, og det er her han mener noe av styrken hans ligger, nettopp i møte med mennesker. Kjell Bukholm forteller at han gjennom sin yrkeserfaring som konsulent/rådgiver og lederutdanningen har innsett at det i veldig stor grad er relasjonsbygging og mellommenneskelige relasjoner som betyr mest. 

«Jeg har blitt god på å møte mennesker på ulikt vis, som jeg vil benytte videre i rollen jeg skal utøve.»

At han har gått gradene i bransjen og fått god erfaring med prosjektledelse og gjennomføring av byggeprosjekter er et fint fundament. 

Kjell forteller at grunnstrukturen han har med seg setter ham i posisjon til å være effektiv og ha kapasitet til å utføre stillingen han har fått tillit til å utføre.
Han vil i tillegg jobbe enda tettere med Daglig leder i Ove Skår Entreprenør, Fredrik Martinsen.


Vil bygge videre på det eksisterende

Når vi spør Kjell om han vil endre på noe og gjøre ting annerledes nå som han er konsernleder, er han ganske klar på at den arbeidskulturen som er på plass er bra. Gisle har satt sitt gode preg på bedriften og ingenting er blitt gjort ved en tilfeldighet her. 

Jeg tenker likevel at det aldri er feil å komme inn og se på det etablerte med et par nye, friske øyne. Dette må gjøres med en viss respekt for historien, men jeg tenker det er sunt å se på de etablerte sannhetene og kanskje utfordre dem litt. 

«Human kapital er viktig for alle, både internt og eksternt i prosjektene som Ove Skår Gruppen har. For meg er det viktig å ta vare på de som er i vår egen organisasjon, men også de vi jobber med og de vi påvirker som tredjepart. Det er viktig at folk trives og ønsker å gå på jobb, for vi er her store deler av et helt liv, samtidig skal prosjektene vi har skape noe positivt for samfunnet i sin helhet.» 


Trygghet i ansettelsesprosessen

For styret, eierne og de ansatte er Ove Skår Gruppen et selskap som er bygget opp med gode verdier. Kjell forteller at han hadde en oppfatning av at entreprenørbransjen på mange måter er en tøff bransje. 

Da han begynte å undersøke muligheten for å jobbe i Ove Skår Entreprenør, fikk han et helt annet inntrykk. Verdiene bransjekollegaer hadde nevnt om at bedriften var trygg, robust, redelig og opptatt av kvalitet, ble bekreftet.